Zapiski wszelakie… i nie tylko :)

Konferencje prasowe i biznesowe

W powszechnej opinii wiadome jest, że aby odbyła się konferencja to potrzebna jest do tego sala konferencyjna. Konferencja Wejherowo z pewnością może zainteresować nie jedną firmę, ponieważ istnieje tam wiele restauracji, na których mogłaby odbyć się wspomniana konferencja. Restauracja w Wejherowie ma do zaoferowania różnego rodzaju cateringi, dlatego odbywająca się tam konferencja z pewnością spodobała by się nie jednemu przedsiębiorstwie.

Idąc tym tokiem rozumowania, trzeba najpierw zastanowić się, co znaczy wyraz „Konferencja”? Otóż konferencja jest to spotkanie grupy ludzi, w celu omówienia konkretnego zagadnienia. I tak, konferencję można rozróżnić na kilka podgrup. Są to między innymi konferencja polityczna (np. konferencja w Poczdamie, konferencja w Teheranie, konferencja w Jałcie), konferencja naukowa, konferencja biznesowa, konferencja online oraz konferencja prasowa. Konferencja polityczna charakteryzuje się tym, że spotykają się na niej przedstawiciele danych państw, aby omówić jakiś ważny problem, o charakterze globalnym.

2015-11-25 15_17_19-Conference _ Flickr - Photo Sharing!

Takimi konferencjami były konferencje, które odbyły się w trakcie II Wojny Światowej jak i po jej zakończeniu. Konferencja naukowa jest to spotkanie grupy naukowców, lub osób zainteresowanych pewnymi działami nauki. Podczas takiego spotkania referowane są wyniki badań naukowych. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami.

Konferencja biznesowa jest to spotkanie osób, które są związane z działalnością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami. Organizatorami takimi spotkań są z pewnością różnego rodzaju stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit oraz osoby indywidualne. Miejscem, w którym odbywają się konferencje biznesowe to wyspecjalizowane centra konferencyjne, które oferują usługi hotelowe lub rekreacyjne. Od szkoleń konferencję biznesową odróżnia to, że bierze w niej udział od około pięćdziesięciu do stu osób. Za to wydarzeniem medialnym nazywa się konferencję prasową. Na takiej konferencji osoby chcące przekazać mediom ważne informacje, zapraszają dziennikarzy, którzy będą mogli opublikować te informacje na stacjach telewizyjnych bądź w radiu.

Konferencję prasową przeprowadza się w charakterze zadawania pytań, związanych z danym wydarzeniem. Nie ma stałego elementu dotyczącego konferencji prasowych, tylko w niektórych przypadkach jedynym punktem konferencji prasowej jest publiczne odczytanie oświadczenia, bez możliwości zadawania pytań. Konferencje prasowe odbywają się w różnych miejscach. U nas, w naszym kraju istnieje zwyczaj, że partie polityczne organizują konferencje prasowe w wyznaczonej do tego celu Sali w polskim parlamencie. Jako tło konferencji służy specjalnie wyprodukowana plansza. Jeżeli jesteś zainteresowany konferencją w Wejherowie, to z pewnością znajdziesz lokal dla siebie, bowiem wybór jest bardzo duży.

źródło: http://www.czardasz.pl/konferencje

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)